Blog

Waarom blaffen honden?

9 Minuten

Waarom blaffen honden en waarom vinden wij, mensen, dit vervelend? Waarom praten mensen toch zoveel en zo hard en vinden wij dit normaal? Wat is blaffen? Blaffen is een vocale uitdrukking van emotie en het vertelt andere honden of de roedelgenoten iets. Kun je blaffen straffen, het antwoord is dus NEE.

Blaffen is zelfbelonend gedrag en straffen een vorm van aandacht. Bij zelfbelonend gedrag helpt ook negeren niet. Negeren zou wel kunnen helpen bij aangeleerd gedrag. Blaffen als aangeleerd gedrag is bijvoorbeeld: de hond blaft om naar buiten te gaan en blaft om weer naar binnen te komen. De hond krijgt aandacht van de eigenaar die dan altijd weer opstaat.

Het negeren van aangeleerd blafgedrag kan alleen als de mogelijkheid daar is. Men heeft vaak te maken met klagende buren en wat andere mensen hier over zeggen, die niet naar het belang van de hond kijken. Blaffen wordt het meest gestraft en dat is verkeerd. De sleutel tot dit probleem is:

Kennis waarom de hond blaft.
Observeren waarom de hond blaft.
Begrijpen waarom de hond blaft.

De hond heeft net als alle andere wezens op aarde emotie. Je kan niet eisen van de hond dat hij die niet heeft. Je kan niet eisen van de hond dat hij niet opgefokt is. Maar je kan er wel iets aan doen, om dit te voorkomen. Ten eerste accepteren dat de hond ook emoties heeft, zoals angst, blijdschap, boosheid en agressie. Probeer je eens in de hond te verplaatsen en kijk naar de situatie, waarin de hond zich op dat moment bevindt en hoe jij je zou voelen in dezelfde situatie en wat jij zou dan zou doen.

Helpt schreeuwen ? Nee. Leer communiceren en leer observeren. Blaffen proberen te stoppen met een waterspuit, betekent dat je niet kijkt naar de reden waarom de hond blaft. De hond blaft en de eigenaar reageert hierop, de hond krijgt dan de aandacht waar hij omvraagt. Honden leren door te associëren. Pavlov.

Blaffen naar een andere hond. We zeggen “Nee” en trekken de hond aan de riem weg van de andere hond. De andere hond kan hier eng van worden. Negatieve associatie. Een pup gaat naar een andere persoon toe. We zeggen “Nee” en trekken de hond aan de riem weg van de persoon. De hond kan bang worden voor mensen Negatieve associatie.

De hond blaft, valt uit naar een andere hond. De andere hond loopt weg. De hond leert als ik uitval, gaat de enge hond weg. Positieve associatie. De hond blaft, valt uit naar joggers, paarden, brommers of fietsers. Deze stoppen niet en vervolgen hun weg. De hond leert als ik blaf, uitval verdwijnen de joggers, paarden, brommers, fietsers. Positieve associatie.

Wat kun je doen als je hond blaft of uitvalt.

Voordat hij blaft of uitvalt de andere kant oplopen. Je hond een kalmerend signaal geven. Door je hond de rug toe te draaien. Helpt dit niet doe dan een stap in de andere richting. Draai je rug toe en geef je hond een handsignaal. (je gaat naast je hond staan ter hoogte van zijn kop met je rug naar de hond en je houdt je hand voor zijn kop. Je vertelt de hond hiermee, het is mijn verantwoordelijkheid).

5 verschillende soorten van blaffen

Hier onder het klankbeeld van de verschillende blaffen:

WAF = een normale blaf
WOEF = een zware blaf
WèF = een hoge blaf Leer luisteren wat voor blaf je hoort en kijk naar de emotie van de hond en waarom de hond blaft

1 Aandacht vragend blaffen

aandacht vragen blaffen

Deze blaf heeft en specifiek geluid. WAF WAF WAF pauze WAF WAF WAF. Het klankbeeld is een normale blaf. Tijdens de pauze/interval kijkt de hond in het rond om te kijken of er iemand luistert en/of er iemand is die een reactie geeft door te kijken of te roepen. Bijvoorbeeld:

De hond is alleen in de tuin en blaft naar een andere hond. Kort blaffen pauze kort blaffen pauze kort blaffen. Aandacht van de eigenaar is leren voor de hond dat als hij op deze manier blaft, komt de baas om te kijken wat er loos is. Aandacht vragend janken, blaffen als de eigenaar TV kijkt. Het is niet om de eigenaar pesten, dit is aangeleerd gedrag om aandacht te krijgen.

De eigenaar heeft hier altijd op gereageerd. De hond blaft om naar buiten te gaan en blaft om weer naar binnen te komen. De hond krijgt aandacht van de eigenaar die dan altijd weer opstaat. Negeer het blaffen in de tuin, wacht tot de hond stopt met blaffen en laat de hond niet te lang alleen in de tuin.

Negeren alleen bij aangeleerd blafgedrag. Soms is negeren moeilijk, omdat je temaken kunt hebben met klagende buren of deuren en ramen die niet bestand zijn tegen de hond. Leer de hond stapsgewijs alleen te zijn in de tuin. We kunnen het blaffen in de tuin niet straffen, want straffen is aandacht en er kunnen door het straffen andere gedragsproblemen ontstaan. Soms doen mensen het volgende: de hond blaft en ze negeren dit en als de hond stil is, geven ze hem een beloning.

Dit werkt niet. De hond leert, dat blaffen en daarna stil zijn, betekend dat hij dan een beloning krijgt. Sommige honden leren dit snel. Beloon een dier niet voor iets, wat ze niet doen. Als de hond blaft tijdens een telefoongesprek of als je TV kijkt, dan kun je hem je rug toekeren, helpt dit niet dan kun je, zonder iets te zeggen en zonder naar de hond te kijken van de hond weglopen. Ga geen oefeningen doen zoals zit, af of blijf, want dit is weer aandacht.

2 Alarm of verdedigend blaffen

alarm blaffen hond

Deze blaf heeft het volgende geluid: Eén scherpe, hoge BLAF. Je hoort het bijna niet. Als je hier niet op reageert gaat dit vaak over in hysterisch blaffen, omdat er niet direct op gereageerd wordt. Vroeger hielden mensen honden voor deze eigenschap. Als de hond zichzelf, voedsel of zijn speeltje moet verdedigen, hoor je hem grommen of hoor je de gromblaf. Dit verschilt van hond tot hond en hangt af van de situatie.

Het begint altijd met een grom en dan grrrrrrBLAF grrrrrrrrBLAF (scherpe blaf). De hond leunt voorwaarts, gaat dan voorwaarts, springt voorwaarts en gaat sneppen (happen in de lucht). Mensen misverstaan vaak het grommen. Het betekend “stop daar”, de hond wil alleen angst aanbrengen en zeggen tot hier en niet verder.

Dit verdedigend blaffen gebeurt vaak, wanneer de hond bang is, als iemand te dicht bij komt of als men iets van de hond wil wegnemen. Het zijn meestal bezorgde honden. Meestal zit in dit verdedigend blaffen ANGST. Wanneer een hond dit aan de lijn doet, naar een andere hond aan de lijn, geef de honden dan meer ruimte om elkaar te passeren.

Je kunt tussen de honden gaan staan. Je kunt je hand voor zijn kop houden. Je vertelt de hond hiermee, het is mijn verantwoordelijkheid. Honden doen dit zelf ook. Er zijn honden die tussen twee dreigende honden gaan staan. Dit is duidelijk voor een hond, maar ZEG NIETS. Teveel praten brengt de hond in verwarring. Lichaamstaal is voor de hond vaak het duidelijkst.

Bedreig de hond nooit
Neem zelf de verantwoording

Als iemand anders je hond bedreigt, ga er dan tussen staan. Helpt dit niet, haal je hond dan uit deze situatie door verder weg te gaan staan of door weg te lopen van de situatie. Honden die deze blaf in de auto laten horen, zijn gebaad bij het afplakken van de ramen en in het geval ze in een bench zitten, door een deken over de bench te leggen.

3 Opgewonden blaffen

opgewonden blaffen

Dit is een ononderbroken blaf met een hoge toon. Het is een blaf waarin je ook een beetje gejank in hoort. WèF WèF WèF WèF WèF gevolgd door snelle bewegingen, zoals ronddraaien, springen of rennen. De hond is opgewonden. Dit komt voor als de hond uitgelaten gaat worden of bij thuiskomst van de baas (bij thuiskomst de hond nooit negeren, altijd iets zeggen……bijvoorbeeld “de baas is weer thuis”, dit is respect hebben voor je hond!), bij bezoek of bij het krijgen van voedsel.

Blijf zelf rustig anders wordt de opwinding bij de hond nog groter en dit is negatief want hier mee wordt de stress in de hond ook groter. Probeer het op een niveau te houden dat nog goed is voor de hond. Opwinding is goed, teveel opwinding is fout. Een beetje blaffen van opwinding moet geaccepteerd worden.

Zorg voor een lager stressniveau, probeer de hond te kalmeren door zelf rustig te blijven en niet mee te gaan in de opwinding, door zelf ook gek te gaan doen. Leer de hond zelfbeheersing aan door de opwinding te minimaliseren. Opwinding bij jonge honden is normaal, omdat zij nog geen zelfbeheersing hebben.

Dit wordt vaak verkeerd opgevat, met alle gevolgen van dien. Men gaat “nee” roepen of aan de riem trekken. Wees geduldig en blijf zelf rustig het gaat vanzelf over. Belangrijk is dat je het associatie leren van de hond goed in je achterhoofd ( zie begin van dit verhaal). Kijk goed in de spiegel wat zend ik uit? Ben ik wel een voorbeeld voor mijn hond? Bij erg opgewonden gedrag bij het eten zou je kunnen proberen om de hond vaker per dag te voeren en/of een bot te geven na het eten.

4 Angst blaffen

angst blaffen

Het geluid van deze blaf is: een blaf met een hoge, hysterische toon vaak eindigend met een huil, WèFuuuuh WèFuuuuuuuh. Vaak gepaard gaand met de volgende activiteiten: Rennen, heen en weer lopen (ijsberen), krabben aan deuren, ramen of de vloer. Dit is iets wat heel serieus genomen moet worden.

Men moet hier iets aan doen. Men moet de hond uit deze situatie halen. Men mag het angst blaffen NOOIT straffen. Je hoort de angst in de blaf. Het komt voor bij honden die niet alleen kunnen zijn. Laat een hond niet de hele dag alleen in angst. Leer de hond alleen te zijn door dit stapsgewijs op te bouwen. Kan dit niet neem de hond dan mee of zorg voor oppas.

Wat te doen als de hond bang is en blaft uit angst: Probeer te achterhalen wat de reden van de angst is. Haal je hond uit de situatie die hem angst bezorgt. Bescherm en steun je hond. Begin met een desensitisatie (geleidelijk ongevoelig maken voor de prikkel) training, zodat de hond leert om te gaan met de situatie, die hem angst geeft. Je biedt de angstsituatie laagdrempelig aan.

Je kijkt op welke afstand de hond nog geen angst vertoont en daar begin je met het aanbieden van de situatie aan de hond. Stapsgewijs ga je de situatie, intensiever aanbieden. Ga niet te snel, neem hier de tijd voor. Angst overwinnen duurt lang. Vraag eventueel hulp van en gediplomeerd gedragstherapeut.

5 Frustratie blaffen

frustratie blaffen

Het geluid van deze blaf is: Een trage, zware monotone blaf. WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF, de blaf gaat eindeloos door op dezelfde monotone manier. De hond vertoont ook vaak stereotiep gedrag, zoals:

Graven
Likken (hetgeen hotspots veroorzaakt)
Zichzelf bijten
Staart najagen
Op en neer lopen

Stereotiep gedrag maakt een soort van morfine aan, wat de hond een prettig gevoel geeft, het gedrag is dus zeer zelfbelonend voor de hond. Dit komt vaak voor bij honden, die langdurig en alleen vastgebonden zitten in een tuin of in een veels te kleine kennel. De hond bevindt zich in een onmogelijke situatie en kan hier niet mee omgaan.

Wat moet je doen tegen deze dierenmishandeling?

Haal de hond uit zijn onmogelijke situatie.

Help de hond. Schakel desnoods de dierenbescherming of de politie in.

Probeer uit te vinden wat deze honden nodig hebben voor een beter leven.

Het beste is om deze hond gezelschap te bieden en leuke dingen met hem te doen.

Stimuleer de hond geestelijk, door hem zijn zintuigen te laten gebruiken. Doe dingen waar de hond zijn ogen, neus en oren moet gebruiken, dit is belangrijker dan de hond te laten rond rennen.
Belangrijk is de hondentaal te kennen en leren te begrijpen. Leer de vier belangrijkste dingen om je hond te begrijpen:

Observatie – Wat zie je aan je hond
Respect – Luister naar wat je hond je verteld
Zorg – Geef je hond de zorg en aandacht die hij verdiend. Empathie
Acceptatie – Accepteer een beetje blaffen en bepaald gedrag.

Bij het benaderen van een hond in deze toestand is het nuttig om de volgende tips te gebruiken, waardoor jij niet bedreigend overkomt bij de hond. Kijk van de hond weg in plaats van de hond aan te staren. Draai een beetje weg in plaats van recht tegenover de hond te gaan staan. Loop in een bochtje op de hond toe in plaats van recht op de hond af te lopen. Is dit voor de hond nog te bedreigend kun je zijwaarts of eventueel achterstevoren op hem aflopen.

Buig niet over de hond heen of naar de hond toe. Zak door je knieën en keer eventueel je zij naar de hond toe. Als de hond naar je toekomt, buig dan niet over hem heen. Zak door je knieën of blijf rechtop staan, draai je zij naar de hond toe, de kans is groter dat hij bij je komt.

Wanneer je wilt dat je hond respect voor je heeft, toon de hond dan ook dat je respect voor hem hebt. Een goede band met je hond is altijd tweerichtingsverkeer. Geef een angstige hond ook steun en laat het hem niet zelf uitzoeken door de hond te negeren. Een hond zoekt steun als hij achter je gaat staan of tegen je aan gaat zitten. Ga desnoods zelf bij hem zitten en sla je arm om hem heen, ga hem niet aaien en zeg geen troostende woorden.

Wat vond jij van dit blog?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *